HEMOSTASE UZ ANTWERPEN

 

 

De afdeling hematologie van het Universitair Ziekenhuis beschikt over een belangrijke expertise op het gebied van de Hemostase (bloedstolling).

UZA

Hemostase Eenheid

 

In 2004 heeft Prof. dr. A Gadisseur de Hemostase Eenheid opgericht.

 

De Hemostase Eenheid heeft drie pijlers: 

 • klinische zorg voor patiënten met stollingsproblemen, met enerzijds bloedingsproblemen zoals hemofilie, ziekte van Von Willebrand en andere erfelijke bloedingsziektes, en anderzijds trombofilie en antistollingsproblemen
 •  laboratoriumdiagnostiek van stollingsaandoeningen
 •  wetenschappelijk onderzoek naar aspecten van de bloedstolling

 

De Hemostase Eenheid heeft goede contacten met buitenlandse stollingscentra zodat, waar dit nodig is, extra diagnostische mogelijkheden kunnen worden ingezet.

Binnen de Antwerpse regio is het Universitair Ziekenhuis Antwerpen het enige ziekenhuis dat op een dergelijke gestructureerde manier de diagnostiek en zorg voor patienten met stollingsafwijkingen organiseert, en zo één van de belangrijke centra in Vlaanderen op dit terrein.

 

De dagelijkse leiding van de Hemostase Eenheid berust bij Prof. dr. A Gadisseur.

 

Hemofilie Referentiecentrum Antwerpen

UZA

ZNA

 

De laatste jaren zijn van overheidswege verschillende initiatieven genomen om de zorg voor mensen met een bloedingsziekte te verbeteren.

Het behandelen, opvolgen en begeleiden van patiënten met een ernstige bloedingsziekte in expertisecentra was één van deze initiatieven.

 

Sinds 1 maart 2017 werd door het RIZIV het Hemofilie Referentiecentrum Antwerpen erkend als één van de expertisecentra, er zijn nu vijf expertisecentra in België.

Het Hemofilie Referentiecentrum Antwerpen is een samenwerking tussen het UZA en ZNA met steun van andere ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen binnen de Antwerpse regio

De zetel van het Hemofilie Referentiecentrum Antwerpen is gevestigd in het UZA.

 

Het Hemofilie Referentiecentrum Antwerpen is vanaf 1 maart 2017 verantwoordelijk voor de klinische zorg voor patiënten met bloedingsproblemen, zoals hemofilie, ziekte van Von Willebrand en andere erfelijke bloedingsziektes.

 

Coördinerend geneesheer is Prof. dr. A. Gadisseur.

  

 

bloedbuisjes1