De Hemostase Eenheid

 

Wat doet de Hemostase Eenheid

De Hemostase Eenheid voert laboratoriumtesten uit op bloedstalen van patiënten. De Hemostase Eenheid doet geen bloedafnames.

Een team van Hematoloog en medische laboratoriumtechnologen (MLT) waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening. Het lab werkt volgens een systeem van integrale kwaliteitszorg in overeenstemming.

De Hematoloog en laboratoriumhoofd staan ook ter beschikking voor advies bij laboratoriumtesten. Het labo ondersteunt op die manier de behandelende arts bij de diagnosestelling en opvolging van zijn patiënten.

We streven permanent naar een kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte en efficiënte dienstverlening. Die beperkt zich niet enkel tot patiënten en zorgverleners in het UZ Antwerpen. Ook andere ziekenhuizen, laboratoria en artsen kunnen op ons een beroep doen.

Ter verbetering van de gezondheidszorg is kennis nodig over ziekten deze kan je vergaren door studies te doen.
Wij vergaren zoveel mogelijke informatie over de ziekte van Von Willebrand en proberen de ziekte beter in kaart te brengen.
Hierdoor kan de Hematoloog een aangepaste therapie voorschrijven.

Meer informatie over onze studies volg onderstaande link.

Studies

 

Historiek

  • 2004: oprichting Hemostase Eenheid